Badania psychologiczne z wykorzystaniem eksperymentu

Badanie psychologiczne można przeprowadzić nie tylko metodami tradycyjnymi, takimi jak wywiad czy obserwacja, ale także bardziej wyszukanymi, jak – coraz bardziej popularny zresztą we współczesnej psychologii – eksperyment. Eksperyment psychologiczny – podobnie jak eksperyment w każdej innej dziedzinie – ma za zadanie stworzyć warunki, w których będzie można zbadać wybrane reakcje pacjenta. Eksperymenty tego typu dzielimy na te wykonywane w laboratoriach przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz na te wykonywane w warunkach możliwie najbardziej naturalnych.

Największą zaletą eksperymentu laboratoryjnego jest to, że badania psychologiczne z jego wykorzystaniem są bardzo obiektywne. Co więcej: wyniki w ten sposób uzyskane można potwierdzić przez powtórzenie eksperymentu, a więc diagnoza jest bardzo precyzyjna. Z drugiej strony – w przeciwieństwie do eksperymentu naturalnego – sytuacja przez niego wywołana nosi znamiona sztuczności i niewiarygodności. Ponadto często pojawiają się przy nim wątpliwości etyczne.

Dodaj komentarz