Category Archives: Psychopatologia

Doświadczenie lęku

Objawy psychologiczne Lękowi często towarzyszy uczucie zagubienia, często z poczuciem przerażenia i złymi przeczuciami lub poczuciem narastającej paniki. Jednostka może czuć, że zaraz umrze lub straci panowanie nad funkcjami cielesnymi. Czasem cechy psychologiczne będą jedynymi oznakami lęku, lecz dużo częściej lęk

Anomalie neuroprzekaźników

Niezależnie od przedstawionych wcześniej wyników badań genetycznych istnieją dowody na to, że funkcjonowanie mózgu w zaburzeniach nastroju ulega zakłóceniu i że te anomalie mają znaczenie przyczynowe w rozwoju objawów. Według hipotezy monoaminowej depresję należy przypisać anomaliom w neuroprzekaźnikach grupy monoaminowej (Sachar,

Badania genetyczne

Liczne dane wskazują na to, że mechanizmy genetyczne wpływają na podatność na zaburzenia nastroju. Dowody są najbardziej przekonujące dla wielkiej depresji i zaburzenia maniakalnego (zob. rozdział 4., str. 50-54; znajdziesz tam pełniejszy opis typów przeprowadzanych badań genetycznych). Badania bliźniąt pokazują

Czynniki poznawcze

Kolejna teoria psychologiczna zajmująca się podatnością na depresję została przedstawiona przez Becka (1987). W swej istocie ta „poznawcza” teoria pokazuje, że pacjenci z depresją czują się tak, jak się czują, ponieważ ich myślenie jest odchylone w kierunku negatywnych interpretacji. Według

Wyuczona bezradność i brak nadziei

Behawioralna praca ze zwierzętami zaowocowała poglądem, że powtarzające się nieprzyjemne doświadczenie, nad którym jednostka nie ma kontroli, może wywołać stan wyuczonej bezradności. Seligman (1974) poddał psy niemożliwym do uniknięcia wstrząsom elektrycznym; początkowo zdenerwowane psy biegały dookoła, lecz potem poddawały się

Psychospołeczne czynniki stresowe

Kilka dużych badań, takich jak to Browna i Harris (1978), pokazało, że tak zwane stresujące wydarzenia życiowe często mają miejsce w miesiącach poprzedzających początek choroby depresyjnej. Wydaje się, że wydarzenia związane ze stratą, takie jak koniec związku czy żałoba, bardzo

Mania

Leczenie ostrego epizodu maniakalnego wiąże się zazwyczaj ze skierowaniem do szpitala, gdzie zachowanie pacjenta może być nadzorowane i gdzie może on przyjmować leki. Leki przeciwpsy- chotyczne lub lit, bądź jedno i drugie, potrzebne są do opanowania ostrego zaburzenia, chociaż może

Choroby depresyjne

Większość pacjentów z depresją dobrze reaguje na leki przeciwde- presyjne, które oddziałują poprzez stymulację jednego lub większej liczby systemów neuroprzekaźników w mózgu. Obecnie dostępnych jest wiele antydepresantów, różniących się efektami i skutkami ubocznymi. Niestety, w wypadku większości z nich na

Hipomania

Hipomania jest mniej poważną formą manii. Nie istnieje wyraźna granica między tymi dwoma stanami, chociaż w hipomanii nie występują urojenia wielkościowe ani skrajnie zaburzone zachowania. Podobnie jak pacjenci maniakalni, także i ci z hipomanią zazwyczaj wymagają nadzoru. Dwubiegunowe zaburzenie afektywne Jest

Mania: obraz kliniczny

Podstawowe cechy manii to wyraźnie podwyższony nastrój i zbyt dobre samopoczucie. Choroby maniakalne na ogół mają charakter nawrotowy z ostrymi epizodami trwającymi, bez leczenia, przez kilka tygodni; przeplatane są długimi okresami normalnego stanu. Objawy związane z nastrojem Na ogół nastrój jest

error: Content is protected !!