Czynniki związane z dobrym wynikiem leczenia

Chociaż przewidywanie wyników leczenia jest bardzo nieprecyzyjne, to wydaje się, że pacjenci żyjący w małżeństwie lub mający dobre wykształcenie czy pracę radzą sobie lepiej niż pozostali. Kobiety także uzyskują lepsze wyniki niż mężczyźni. Lepszy wynik wiąże się też z ostrym lub nagłym początkiem choroby, szczególnie kiedy następuje on po pojawieniu się wyraźnych stresorów bądź czynników poprzedzających chorobę, i w którym najbardziej wyraźne są objawy pozytywne (opiszemy je poniżej). Dodatkowo, jeżeli pierwszy epizod choroby jest krótkotrwały (trwa miesiąc lub mniej) i pacjenci dobrze reagują na leki i całkowicie wracają do zdrowia, to lepsze okazują się wyniki długoterminowe. Co ciekawe, Międzynarodowe Pilotażowe Badanie Schizofrenii (International Pilot Study on Schizophrenia, IPSS), które opiszemy pełniej w przeglądzie badań w rozdziale 13., wykazało, że wyniki leczenia schizofrenii mogą być lepsze w krajach rozwijających się niż w uprzemysłowionych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!