Anomalie neuroprzekaźników

Niezależnie od przedstawionych wcześniej wyników badań genetycznych istnieją dowody na to, że funkcjonowanie mózgu w zaburzeniach nastroju ulega zakłóceniu i że te anomalie mają znaczenie przyczynowe w rozwoju objawów. Według hipotezy monoaminowej depresję należy przypisać anomaliom w neuroprzekaźnikach grupy monoaminowej (Sachar, Baron, 1978). Teoria ta, jak wiele innych, podlegała licznym modyfikacjom. W swej najwcześniejszej formie wyjaśniała, że depresję powoduje po prostu niedobór neuroprzekaźników. Późniejsze i bardziej złożone opracowania obejmowały między innymi zmiany liczby i wrażliwości receptorów. Wskazywano na trzy systemy neuroprzekaźników monoaminowych: noradrenalinę, serotoninę (lub 5-HT) i dopaminę.
Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją przekonujące dowody na to, że neuroprzekaźniki są zaangażowane w zaburzenia nastroju. Mózgi pacjentów cierpiących na depresję, którzy popełnili samobójstwo, miały zarówno obniżone poziomy serotoniny, jak i podwyższoną liczbę jej receptorów. Ta oraz inne obserwacje doprowadziły do wniosku, że przyczyną depresji jest obniżona aktywność serotoniny w mózgu. Wydaje się jednak, że pewne anomalie w funkcjonowaniu serotoniny utrzymują się po klinicznym wyzdrowieniu z depresji. To sugeruje, że pewną rolę odgrywają tu także inne mechanizmy (Deakin, Graeff, 1991). Istnieją dowody na to, że funkcjonowanie noradrenaliny w trakcie depresji także może być zakłócone. Jednak znów są one pośrednie i niepełne. Zarówno terapia elektrowstrząsowa, jak i wiele leków przeciwdepresyjnych różnie oddziałuje na serotoninowe i noradrenalinowe systemy neuroprzekaźników. Jak dotąd nie znamy mechanizmów, dzięki którym leki te łagodzą depresję. Podsumowując, można stwierdzić, że wysuwano liczne teorie wskazujące na związek stanów afektywnych z zaburzeniami głównych systemów neuroprzekaźników monoaminowych (noradrenaliny, serotoniny i dopaminy) w mózgu; jednak większość z nich jest mało wiarygodna i opiera się na nadmiernych uproszczeniach funkcjonowania mózgu.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!