Epidemiologia

Wydaje się, że schizofrenia atakuje wszystkie grupy rasowe i kulturowe na całym świecie. IPSS pokazało, że schizofrenia występuje z podobną częstotliwością we wszystkich badanych krajach (obserwacja ta nastręcza trudności każdemu, kto twierdzi, że tylko czynniki społeczne czy rodzinne mają znaczenie w rozwoju choroby). Jak wspomnieliśmy wcześniej, prawdopodobieństwo, że człowiek zapadnie na schizofrenię w ciągu swojego życia, wynosi około jednego procenta, chociaż współczynnik występowania nowych przypadków jest raczej niski i wynosi około dwóch do czterech na dziesięć tysięcy osób na rok (0,02-0,04% na rok). Ryzyko zachorowania na schizofrenię jest podobne we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych, chociaż więcej cierpiących na tę chorobę znajdziemy w niższych klasach społecznych i uboższych obszarach zurbanizowanych. Kiedyś psychologowie społeczni uważali, że u niektórych ludzi zubożałe środowisko miejskie bezpośrednio wywoływało schizofrenię. Jednak badania wykazały, że większa liczba chorych w tych grupach wiąże się z wpływem, jakie choroba wywiera na zdolność chorych do pracy. Dużą liczbę pacjentów w biednych dzielnicach miast można wyjaśnić ich wędrówką do mniej zamożnych obszarów, gdzie życie jest tańsze i gdzie łatwiej można znaleźć pracę dorywczą.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!