Leczenie

Podejście terapeutyczne zależy w dużym stopniu od nasilenia choroby. Wiele osób dobrze reaguje na psychoterapię indywidualną lub grupową, najlepiej z wykorzystaniem podejścia poznawczo-be- hawioralnego. Niektórzy pacjenci wymagają hospitalizacji bądź na oddziale dziennym, bądź całodobowo. Podstawową zasadą leczenia jest to, że powinno się dążyć do stworzenia sojuszu z pacjentem, którego uczy się technik radzenia sobie i przekonuje do normalniejszych wzorców odżywiania. Nie istnieją wiarygodne dowody na to, że zastosowanie sztywnego podejścia behawioralnego, z odebraniem przywilejów na początku terapii i stopniowym ich przywracaniem w miarę przybierania przez pacjenta na wadze, przynosi dodatkowe korzyści. Stosunkowo łatwo jest doprowadzić wagę pacjenta całodobowo hospitalizowanego do normalnego poziomu, lecz udzielenie mu pomocy w zdobyciu umiejętności radzenia sobie, koniecznych do normalnego funkcjonowania poza szpitalem, nastręcza już więcej trudności. Prawdopodobnie z powodu rozpadu życia rodzinnego, będącego efektem poważnej anoreksji, niektórzy pacjenci i ich rodziny czerpią korzyści z regularnych spotkań z profesjonalistą wyszkolonym w dziedzinie terapii rodzinnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!