Mania

Leczenie ostrego epizodu maniakalnego wiąże się zazwyczaj ze skierowaniem do szpitala, gdzie zachowanie pacjenta może być nadzorowane i gdzie może on przyjmować leki. Leki przeciwpsy- chotyczne lub lit, bądź jedno i drugie, potrzebne są do opanowania ostrego zaburzenia, chociaż może minąć kilka tygodni, zanim leki zaczną działać. Lit jest też przyjmowany przez chorych długoterminowo; stabilizuje on nastrój u osób z ryzykiem zaburzenia dwubiegunowego.
Prognozy Epizody maniakalne są raczej krótkotrwałe, być może cztero-, sześciotygodniowe, chociaż istnieje tendencja do nawrotów i wielu pacjentów przeżywa sześć i więcej epizodów w ciągu całego życia, nawet jeśli się leczą. Atak wielkiej depresji trwa różnie, lecz jest dłuższy niż w wypadku epizodu maniakalnego. Dowody wskazują na to, że większość epizodów depresyjnych w końcu się cofa, chociaż bez leczenia proces ten może trwać kilka miesięcy, a nawet lat (Angst, 1978). Dzięki leczeniu czas powrotu do zdrowia zazwyczaj znacznie się skraca, jednak może się pojawić tendencja do wczesnego nawrotu. Choć wielu pacjentów nie choruje ponownie, większość przeżywa jeszcze co najmniej jeden epizod.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!