Model podatność-stres

Model podatność-stres najlepiej umożliwia zrozumienie rozwoju zaburzeń lękowych. Najwyraźniej jednostki różnią się od siebie pod względem podatności na te zaburzenia, co może odzwierciedlać zarówno oddziaływanie mechanizmów dziedziczenia, jak i skutków wczesnych doświadczeń. Jednak potrzebne są dodatkowe stresory środowiskowe, by podatność przekształciła się w chorobę. Style radzenia sobie w życiu, którymi posługuje się jednostka, oraz jej reakcje behawioralne pomagają następnie ukształtować długoterminową perspektywę dla zaburzenia. Zespół stresu pourazowego jest być może zaburzeniem lękowym, które daje się najlepiej wyjaśnić za pomocą modelu podatność- -stres. Oczywiście ważny jest rozmiar i charakter traumatycznego przeżycia, lecz w żadnym razie nie wszyscy uczestnicy traumatycznych wydarzeń zaczynają mieć długotrwałe problemy, zatem muszą tutaj odgrywać rolę indywidualne różnice. Istnieją dowody na to, że różnice w strategiach radzenia sobie ze stresem w połączeniu umiejętnością zrozumienia traumatycznego doświadczenia decydują o tym, czy jednostka będzie miała problemy (Mikhliner, Solomon, 1988).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!