Ochrona przed wymogami dojrzałości płciowej

Crisp (1977) stwierdził, że zmiany w sylwetce i menstruacji, które wiążą się z anoreksją, mogą stanowić formę regresji do dzieciństwa i ucieczki od emocjonalnych problemów okresu dojrzewania. To sugerowałoby, że osoby z anoreksją nie są mentalnie przygotowane do adolescencji. Obserwacja, że wielu chorych na anoreksję to osoby nieasertywne, którym brakuje poczucia własnej wartości, potwierdzałaby ten pogląd. Często mówi się też, że ludzie cierpiący na anoreksję są niedojrzali w kategoriach rozwoju psychoseksualnego. Ten problem badali Beaumont, Abram i współpracownicy (1981), którzy odkryli, że chociaż znaczna liczba kobiet z anoreksją przeżywała lęki związane ze sprawami seksualnymi lub też była na ten temat źle poinformowana, większość pacjentek mieściła się w normie. W końcu trwały charakter bulimii, a zwłaszcza anoreksji, wskazuje na wpływ bardziej stałych czynników niż te związane z dojrzewaniem. Związek z wykorzystywaniem seksualnym W ostatnich latach zgromadzono wiele dowodów na to, że część osób z bulimią psychiczną doświadczyła w dzieciństwie wykorzystywania seksualnego. Ta obserwacja doprowadziła do przypuszczenia, że seksualne wykorzystywanie w dzieciństwie może być ważne w rozwoju bulimii prawdopodobnie przez to, że obniża samoocenę. Ten problem badano dość szczegółowo. Jednak dostępne dowody pokazują, że większy poziom wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie można znaleźć u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wszelkiego rodzaju, a nie tylko u tych z bulimią. Dlatego wydaje się, że chociaż przeżycie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie może zwiększać podatność na choroby psychiczne, nie dotyczy to konkretnego zaburzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!