Odpowiedni poziom poszukiwań

Ten problem jest przedmiotem polemik i krytyki. Ponieważ termin „schorzenie” (disease) określa chorobę z konkretnymi objawami, znaną przyczyną i zazwyczaj przewidywalnymi skutkami, wielu ludzi uważa, że nie jest to odpowiedni termin dla choroby psychicznej. W psychopatologii generalnie myślimy o zaburzeniach psychicznych jako o zespołach. (Zespół to grupa objawów, które na ogół pojawiają się razem i bez względu na swą przyczynę wywołują identyczny efekt.) Jednak krytycy tego punktu widzenia argumentują, że nie istnieje usprawiedliwienie dla trzymania się terminów, takich jak schizofrenia czy zaburzenie dwubiegunowe, które uważają za nieprecyzyjnie i błędnie zdefiniowane. Inni krytycy zwracają mniejszą uwagę na nazwy diagnostyczne. Niemniej opowiadają się za ukierunkowaniem uwagi na poszczególne objawy. Bentall (1990) stale krytykował stosowanie terminu „schizofrenia”, twierdząc, że brakuje mu rzetelności, ponieważ choroba ta nie ma modelu trafności prognostycznej ani definiujących ją objawów (tzn. objawów typowych tylko dla niej), ani też wspólnej etiologii. Jego zdaniem te problemy sprawiają, że schizofrenia staje się raczej nic nieznaczącą etykietą diagnostyczną, z której powinno się zrezygnować w dążeniu do lepszego zrozumienia objawów psychotycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!