OMÓWIENIE

To badanie znacznie się przyczyniło do zakończenia sporów na temat leczenia depresji. Włączenie do badania placebo bardzo wyraźnie ilustruje porównawcze korzyści płynące ze stosowania wszystkich trzech terapii aktywnych. Chociaż stan pacjentów z grupy przyjmującej placebo nieco się poprawił, większy postęp kliniczny obserwowany w trzech aktywnych terapiach dowodzi, że wnoszą one dodatkową wartość w leczenie depresji. Badanie to pokazuje, że dla łudzi z umiarkowaną depresją farmakoterapia może okazać się najlepszym sposobem leczenia w krótkim okresie, lecz niektóre procedury psychoterapeutyczne mogą zapewnić bardziej trwałe korzyści. Te odkrycia skłoniły badaczy do podjęcia prób oceny efektów terapii łączonych. Jednak pomimo dużej staranności włożonej w zaprojektowanie tego badania (polegającej na pozyskaniu dużej grupy badanych i przypadkowym przypisaniu ich do terapii) przez wiele lat trwały dyskusje na temat jego wyników i ich interpretacji. Po pierwsze, pacjenci chorowali na depresję o umiarkowanym nasileniu i dlatego nie możemy wyciągać wniosków na temat leczenia osób z bardziej nasiloną depresją. Po drugie, podstawowym miernikiem w tym badaniu była przeciętna redukcja nasilenia objawów dla każdej terapii. Jednak współczynnik cofania się objawów u uczestników badania różnił się w zależności od sposobu leczenia, a to prawdopodobnie zniekształciło przeciętny notowany poziom postępu leczenia. Wreszcie, pomimo usilnych starań wystandaryzo- wania terapii, wyniki różniły się w zależności od ośrodka, w którym miało ono miejsce, co sugeruje, że musiały istnieć ważne różnice w sposobie prowadzenia terapii.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!