Komentarz

Jak powinniśmy zinterpretować te poglądy? Najwyraźniej psychiatryczna opieka medyczna jest uznana przez państwo i niektórzy pacjenci są kierowani do szpitala wbrew swej woli – w Wielkiej Brytanii odbywa się to na mocy Ustawy o zdrowiu psychicznym. Naszym zdaniem jednak psychiatryczna

„Mit choroby psychicznej” Szasza

Głównym i najbardziej przekonanym wyznawcą tego poglądu jest Szasz. Twierdził on, że ponieważ większość pacjentów z chorobami psychicznymi nie cierpi na chorobę mózgu, taką jak padaczka czy guz, która mogłaby wywoływać ich objawy, nie można mówić, że zapadli oni na

Czynniki utrwalające zaburzenie

Wydaje się, że zmiany w diecie i ćwiczeniach, które prowadzą do utraty wagi w anoreksji, są podtrzymywane przez wiele mechanizmów psychologicznych i fizycznych. Rozpad związków z rodziną i rówieśnikami może utrwalać zaburzenie i sprawiać, że powrót do normalnego stylu życia staje

Interakcje rodzinne

Często zastanawiano się nad możliwym wpływem anomalii w relacjach rodzinnych na rozwój zaburzeń odżywiania. Na przykład Minuchin scharakteryzował rodziny ludzi z anoreksją jako dysfunkcjonalne na wiele sposobów (Minuchin i in., 1978). Zasugerował, że członkowie rodziny nadmiernie angażują się wzajemnie w

Ochrona przed wymogami dojrzałości płciowej

Crisp (1977) stwierdził, że zmiany w sylwetce i menstruacji, które wiążą się z anoreksją, mogą stanowić formę regresji do dzieciństwa i ucieczki od emocjonalnych problemów okresu dojrzewania. To sugerowałoby, że osoby z anoreksją nie są mentalnie przygotowane do adolescencji. Obserwacja,

Perspektywa feministyczna

Niektórzy pisarze (np. Bemis, 1978) zasugerowali, że zaburzenia odżywiania wynikają z wysiłków dorastających dziewcząt, by osiągnąć stereotypowe i nierealistyczne kobiece kształty, jakie często są przedstawiane w mediach. Istnieją przekonujące, lecz pośrednie dowody, które mogłyby potwierdzić ten pogląd. Po pierwsze, jak

Bulimia psychiczna

Preferowanym leczeniem bulimii jest forma psychoterapii z zastosowaniem podejścia poznawczo-behawioralnego. Posługując się tymi procedurami, wielu pacjentów potrafi zwiększyć poziom kontroli nad objadaniem się i znormalizować swoją dietę. Wydaje się, że pewna klasa leków przeciwdepresyjnych (SSRI), jest użyteczna w obniżaniu częstotliwości

Cechy kliniczne

Podobnie jak ludzie z anoreksją, chorzy na bulimię psychiczną mają tendencję do nadmiernego przejmowania się swoją wagą i starają się kontrolować ją za pomocą diety, ćwiczeń, wymiotów i nadużywania środków przeczyszczających. W przeciwieństwie do anoreksji bulimia wiąże się z prawie

Studium przypadku 9.1: Anoreksja

Katie ma siedemnaście lat i od trzech lat leczy się z anoreksji. Jak się wydaje, jej problemy rozpoczęty się po przeprowadzeniu się rodziny do innego miasta, gdy Katie miata dwanaście lat. Katie nie zaakceptowała tej zmiany, szczególnie że musiała się

Leczenie

Podejście terapeutyczne zależy w dużym stopniu od nasilenia choroby. Wiele osób dobrze reaguje na psychoterapię indywidualną lub grupową, najlepiej z wykorzystaniem podejścia poznawczo-be- hawioralnego. Niektórzy pacjenci wymagają hospitalizacji bądź na oddziale dziennym, bądź całodobowo. Podstawową zasadą leczenia jest to, że powinno

error: Content is protected !!