Teorie warunkowania

Wczesne teorie psychologiczne koncentrowały się na idei, że lęk był wyuczony w procesie warunkowania klasycznego (Pawłowskiego). Ta teoria opisuje, jak jednostki mogą zacząć łączyć lęk z neutralnym bodźcem (warunkowanym bodźcem lub CS). Według tego poglądu do klasycznego warunkowania dojdzie, jeżeli

Podejścia psychodynamiczne

Opierają się one na tezie, że nieświadome konflikty psychiczne, związane z nieakceptowalnymi impulsami seksualnymi lub agresywnymi, są szczególnie ważne w rozwoju lęku. Tłumienie pragnienia, by zrobić coś społecznie nieakceptowalnego, prowadzi do napięcia. Napięcie z kolei dostarcza energii, która wyraża się

Leczenie

Psychologowie kliniczni są zaangażowani w leczenie pacjentów z zaburzeniami lękowymi i rozwinęli wiele technik terapeutycznych umożliwiających radzenie sobie z różnymi stanami. Pacjenci ze specyficznymi fobiami dobrze reagują na systematyczne od- wrażliwianie, czyli proces, w którym stopniowo są narażani na coraz

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Ten stan charakteryzuje się obsesyjnymi doświadczeniami i czynnościami przymusowymi. Obsesje to myśli lub wyobrażenia, które pojawiają się w świadomości pacjenta wbrew jego woli, chociaż rozpoznaje je jako własne. Te myśli są na ogół nieprzyjemne bądź odrażające i bardzo często ludzie

Studium przypadku 7.2: Zespół stresu pourazowego

Trzydziestosiedmioletni Frank pracuje jako taksówkarz. Okoto pót roku temu, będąc w pracy, uczestniczył w wypadku, w którym kradzione auto z grupą nastolatków w środku uderzyło w jego taksówkę. Frank wyraźnie pamięta nadjeżdżający w jego stronę samochód i to, jak bezskutecznie

Zespóf uogólnionego lęku

W przeciwieństwie do lęku przeżywanego w fobiach i atakach paniki, które są krótkotrwałe, uogólniony lęk przybiera formę ciągłą nie dotyczy niczego konkretnego. Nazywany jest czasem lękiem niezwiązanym (neurotycznym) i jest doświadczany jako przedłużone i zgeneralizowne poczucie niepokoju i przerażenia. Zaburzenie to

Studium przypadku 7.1: Agorafobia

Sarah, kobieta około trzydziestopięcioletnia, szukała okazji w zatłoczonym domu towarowym podczas styczniowych wyprzedaży. Nie mając żadnych wcześniejszych oznak i nie wiedząc dlaczego, nagle poczuta lęk i słabość. Z trudem trzymała się na nogach i czuta, jak serce wali jej w piersiach.

Agorafobia i zespół paniki

Agorafobia, czyli lęk przed przestrzenią, to termin mylący, gdyż sugeruje, że chory po prostu lęka się otwartych przestrzeni. Chociaż taki lęk rzeczywiście występuje w tym zaburzeniu, podstawową jego cechą są liczne objawy fobii, wraz z ogólnie wysokim poziomem lęku. Zazwyczaj

Fobia społeczna

Pacjenci z fobią społeczną odczuwają lęk przed spotykaniem się kontaktowaniem z innymi lub przed jedzeniem, piciem czy po prostu przebywaniem w miejscach publicznych. Wydaje się, że osoby te najbardziej obawiają się interpersonalnych kontaktów w sytuacjach społecznych, w szczególności zaś – potencjalnego

Fobie

Objawy odzwierciedlające zwiększone pobudzenie Psychologicznym i somatycznym objawom lęku często towarzyszą objawy wynikające ze zwiększonego pobudzenia. Pacjenci mogą czuć się „naładowani”, niespokojni, niezdolni do odprężenia się. Mogą irytować się na otaczające ich osoby. Miewają trudności z zasypianiem i łatwo ich przestraszyć. Trudno

error: Content is protected !!