Zaburzenia nastroju związane z urodzeniem dziecka

Baby blues Obniżony nastrój i płaczliwość zdarza się u 30-50% kobiet w pierwszych dniach po wydaniu na świat dziecka. To przejściowe zaburzenie nastroju, potocznie zwane jako „baby blues”, nie wymaga szczególnego leczenia, poza ogólnym pocieszeniem i wsparciem. Depresja poporodowa Około jedna na dziesięć

Łagodny stan depresyjny: obraz kliniczny

Jak powiedzieliśmy wcześniej, nie istnieje wyraźna granica między wielką czy poważną depresją a jej łagodniejszymi formami. Pacjenci z mniej poważną depresją doświadczają obniżonego nastroju, lecz nie jest on ani tak wyraźny, ani tak niepodatny na zmiany w zależności od sytuacji,

Studium przypadku 5.1: Wielka depresja

Czterdziestopięcioletni Mlke pracuje jako menedżer w dużej firmie. W pracy cieszy się opinią osoby dobrze zorganizowanej, efektywnej i bardzo wymagającej wobec kolegów. Zawsze byt towarzyski i miał duży krąg przyjaciół, zarówno w firmie, jak i poza nią. Mieszka z żoną i

Wielka depresja: obraz kliniczny

Objawy związane z nastrojem Pojawia się poważne i uporczywe obniżenie nastroju. Pacjenci często mówią o ogromnym smutku. Chociaż nastrój jest zazwyczaj niezmienny, niektórzy pacjenci przejawiają przewidywalne zmiany nastroju, znane jako dzienne wahania nastroju: nastrój jest szczególnie obniżony rano, lecz nieco się

Depresja

Podstawową cechą choroby depresyjnej jest uporczywe obniżenie nastroju, chociaż może się też pojawiać wiele innych objawów. Chorzy mogą cierpieć na zaburzenia myślenia, uwagi i koncentracji, mogą odczuwać lęk i doświadczać zakłóceń snu i apetytu. Do opisu poszczególnych aspektów choroby depresyjnej używano

Podejście poznawczo-neuropsychologiczne

Ostatnio naukowcy zadają sobie pytanie, czy niektóre spośród objawów schizofrenii mogą wiązać się z anomaliami w konkretnych funkcjach psychicznych, takich jak pamięć i świadomość. To podejście przynosi podwójne korzyści – jest zakorzenione w technikach psychologii eksperymentalnej i poddaje się ocenie

Wyrażane emocje

W przeciwieństwie do hipotez przedstawionych w poprzedniej części rozdziału jedna z linii badań psychospołecznych dostarczyła przekonujących dowodów na to, w jaki sposób interakcje rodzinne mogą wpływać na przebieg schizofrenii, a w szczególności na skłonność pacjentów do zapadania na kolejne epizody

Teoria rodzinna

Inni komentatorzy zasugerowali, że schizofrenia jest sposobem myślenia i zachowania nabytym w dzieciństwie, zazwyczaj w rezultacie postaw, komunikacji i zachowania rodziców. Fromm-Reich- mann (1948) stworzył termin schizofrenogenna matka, by opisać osobę zimną, dominująca, manipulującą i wykazującą wyraźną tendencję do wzbudzania

Wyjaśnienia psychodynamiczne

Kilkakrotnie próbowano wyjaśnić rozwój schizofrenii z perspektywy psychodynamicznej. Freud (1896) uważał, że objawy schizofrenii pojawiają się z powodu wewnętrznych konfliktów. Jednostka może odczuwać pragnienia lub impulsy (takie jak skłonności homoseksualne), których nie jest w stanie zaakceptować. Przez proces projekcji osoba

Dowody badań

Te obserwacje dostarczają pośrednich, lecz zgodnych dowodów na to, że dopamina wiąże się ze schizofrenią. Ponieważ teoria ta została po raz pierwszy sformułowana przez Snydera (1976), wiele badań zajmowało się tymi kwestiami bardziej szczegółowo. Na przykład badacze zastosowali PET, by

error: Content is protected !!