Podsumowanie

Dyskusja o tym, czy choroby psychiczne mają źródła somatyczne czy psychologiczne, zdominowała historię psychopatologii, a jej początki można odnaleźć już w poglądach Hipokratesa i Platona. Dopiero niedawno ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że choroby psychiczne prawdopodobnie powstają w wyniku współwystępo- wania wielu czynników. Obecnie najbardziej akceptowane są interakcyjne modele przyczynowości, takie jak model podatność-stres. Jednak nie ma pewności co do tego, jak zdefiniować zachowania odbiegające od normy; na ogół opieramy się na połączeniu kryteriów, z których każde ma ograniczoną wartość, i na subiektywnej ocenie dokonywanej przez klinicystów. Davison, G. C., Neale, J. M. (1998). Abnormal Psychology (wyd. 7). New York: Wiley. Ogólny tekst na temat psychologii zaburzeń psychicznych. Chociaż praca jest amerykańska, jednak przyjęto w niej międzynarodowe podejście. Wspaniale ilustrowana, bardzo aktualna, wyczerpująca. Rozdział pierwszy zawiera świetny wstęp historyczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!