Przebieg

Tradycyjnie zakładano, że typowy przebieg schizofrenii polega na postępującym pogarszaniu się stanu pacjenta. Oczekiwano, że w miarę rozwoju choroby halucynacje i urojenia mogą stać się mniej wyraźne, lecz że choremu pozostaną braki intelektualne, braki popędu i deficyty osobowości (tzw. stan defektu). Obecnie wielu pacjentów może oczekiwać o wiele lepszych wyników leczenia niż te właśnie opisane. Jedno z najlepszych badań przebiegu schizofrenii przeprowadzili Shepherd, Watt i Falloon (1989). Oto wyniki ich badań: Średnio jeden na pięciu pacjentów przeżyje tylko jeden ostry epizod, po czym powróci do poprzedniego poziomu funkcjonowania i nie dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Średnio jedna trzecia pacjentów doświadczy kilku ostrych epizodów, lecz w pełni powróci do zdrowia i dozna tylko niewielkiego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeden na dziesięciu pacjentów także przeżyje kilka ostrych epizodów, jednak objawy pozostaną lub dojdzie do trwałego, lecz stabilnego poziomu uszczerbku na zdrowiu; pacjent nie wróci do wcześniejszego poziomu funkcjonowania. Około jedna trzecia pacjentów przeżyje kilka trwałych epizodów, każdemu z nich będzie towarzyszył coraz większy poziom uszczerbku na zdrowiu; pacjenci nie wrócą do wcześniejszego poziomu funkcjonowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!