Tabela 2.1 Kategorie osi 1

Zaburzenia rozpoznane po raz pierwszy w niemowlęctwie/dzieciństwie/okresie dorastania, np. zaburzenia uczenia się i zaburzenia rozwojowe, zaburzenia związane z deficytem uwagi i nadpobudliwością, autyzm. Zaburzenia przytomności (majaczenie), otępienie, zaburzenia amnestyczne itd.: zaburzenia te zwykle prowadzą nas do drugiego końca skali wieku i obejmują poważne oraz często nieodwracalne pogorszenie funkcjonowania poznawczego i funkcjonowania psychicznego w ogóle. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych: przyjmowanie jednej lub wielu substancji (LSD, alkoholu itp.) z pewnością doprowadzi do zmiany w funkcjonowaniu psychicznym, Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne: cechujące się w mniejszym lub większym stopniu występowaniem urojeń (fałszywych przekonań), halucynacji (fałszywego spostrzegania) i zaburzonego myślenia. Zachowanie jednostki wskazuje na czasową lub trwatą utratę kontaktu z rzeczywistością. Zaburzenia nastroju: jak sugeruje nazwa, podstawowe zaburzenie w tej grupie dotyczy nastroju (czy afektu). Obejmują one różne poziomy depresji, manii, zaburzeń dwubiegunowych (znanych też jako psychoza maniakalno-depresyjna) i sezonowe zaburzenie nastroju. Zaburzenia lękowe: DSM wymienia dziesięć różnych typów, w tym fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i zespól stresu pourazowego. Zaburzenia somatoformiczne i zaburzenia dysocjacyjne: w tych pierwszych jednostka wielokrotnie skarży się na objawy somatyczne, które nie mają podstaw w rzeczywistości. W drugich pojawiają się nagte i niemożliwe do wyjaśnienia zmiany w pamięci lub świadomości (przy braku jakichkolwiek przyczyn somatycznych). Zaburzenia seksualne i zaburzenia tożsamości płciowej: dysfunkcje seksualne. Wymienia się tu między innymi parafilie, fetyszyzm, pedofilię i sadomasochizm. Zaburzenia odżywiania i zaburzenia snu: pierwszy typ obejmuje anoreksję i bulimię, drugi dotyczy wielu zaburzeń snu, w tym bezsenności, narkolepsji i bezdechu.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!