Trafność

W tym kontekście, trafność systemu klasyfikacyjnego określa stopień, w jakim można zróżnicować diagnozę A, diagnozę B, C lub D. Badacze wyróżniają przynajmniej trzy różne formy trafności. Trafność etiologiczna oznacza, że te same przyczyny choroby powinno się odnaleźć u wszystkich ludzi w określonej grupie diagnostycznej. Zatem jeżeli lęk powodowany jest przez X, Y i Z, to inni ludzie z X, Y i Z także mogą odczuwać lęk. Trafność zbieżna oznacza, że wszyscy ludzie z takim samym rozpoznaniem powinni przejawiać niektóre spośród innych cech niebranych pod uwagę podczas stawiania diagnozy. Trafność prognostyczna (dotycząca rokowania) oznacza, że osoby zaliczone do tej samej grupy diagnostycznej mogą oczekiwać podobnego przebiegu choroby oraz uzyskać przewidywalne wyniki leczenia i podobnie reagować na leczenie. W psychopatologii poziom osiągania każdego z typów trafności jest bardzo różnorodny. Ponieważ nie znamy przyczyn większości zaburzeń psychicznych, nie można na ogół określić trafności etiologicznej. Badacze osiągnęli większe sukcesy w dostarczaniu przykładów trafności zbieżnej: wyraźne pogorszenie pamięci obserwowane u ludzi ze schizofrenią (Stirling, Hellewell i in., 1997) to jeden z przykładów. Oczywiste przykłady trafności prognostycznej obejmują pozytywną reakcję na leczenie litem ludzi z zaburzeniem dwubiegunowym i niekorzystne perspektywy wyleczenia u ludzi, którzy zapadli na schizofrenię w młodym wieku i którzy mają przede wszystkim negatywne objawy (zob. rozdział 3.).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!