Większe wykorzystanie technik obrazowania

child Heads with gears.CHILDREN Learn to think, communicate

Rozwój nowych technik obrazowania mózgu już zaczyna wywierać poważny wpływ na nasze rozumienie relacji między mózgiem a zachowaniem w kontekście choroby psychicznej. Kiedy nowe techniki zaczną być szeroko stosowane, psychopatologia odniesie znaczne korzyści. Techniki te mogą zostać zaadaptowane, by koncentrować się na poziomie aktywności konkretnych neuroprzekaźników. Skanowanie PET było stosowane do mierzenia funkcji noradrenaliny u osób z zespołem stresu pourazowego – PTSD (Bremner i in., 1997) i aktywności receptora dopaminy u ludzi z chroniczną schizofrenią (Okubo i in., 1997). Techniki PET i /MRI pozwalają nam obserwować funkcjonalną aktywność konkretnych obszarów mózgu, kiedy badany angażuje się w różne zadania. Bardzo niedawne badanie pozwoliło na rozpoznanie części mózgu, które są zaangażowane w samoobserwację kontrolującą (Spence i in., 1997) i w pamięć (Murphy i in., 1998). W każdym przypadku posłużenie się technikami obrazowania zapewnia nam wgląd w zmiany w aktywności mózgu związane z aspektem zaburzonego zachowania, otwiera nam okno na dysfunkcjonalny umysł.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!