Badania psychologiczne a wątpliwości pacjentów

Wielu pacjentów – zanim zdecyduje się na jakieś badanie w gabinecie psychologicznym – ma sporo wątpliwości. Oczywiście to w gestii psychologa leży ich rozwianie, ale z tym bywa różnie, przez co wokół psychologii i psychiatrii krąży naprawdę mnóstwo mitów. Na szczęście

Badania psychologiczne na poziomie szkolnym

Chociaż badanie psychologiczne kojarzymy z badaniem na potrzeby wykonywanego zawodu lub z osobami chorymi na depresje i inne schorzenia psychiczne, także i w szkole powinno się je wykonywać możliwie najczęściej. Niestety jednak, świadomość co do konieczności takich badań jest w

Badania psychologiczne – czy ja ich potrzebuję?

Częstym pytaniem ludzi, którzy zaznajomili się już z psychologią (przynajmniej na poziomie podstawowym), jest pytanie następujące: czy ja potrzebuję badań psychologicznych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak jednoznaczna – wszystko zależy od całej masy czynników związanych z naszą codziennością.

Badania psychologiczne a zachowania autodestrukcyjne

Jednym z częstych symptomów depresji, schizofrenii i innych chorób psychicznych są zachowania autodestrukcyjne. Co jednak ciekawe: wcale nie musi chodzić tu o chęć samobójstwa – owszem, i ta do owych zachowań jest zaliczana, ale nieraz u chorych w ogóle nie

Badania psychologiczne – gdzie szukać pomocy?

Samouświadomienie sobie swojego stanu psychicznego może być pierwszym krokiem w odzyskaniu radości życiowej. Jeżeli bowiem odczuwamy chroniczny smutek, jeżeli ciągle porównujemy się do innych, jeżeli nie mamy odwagi wejść w relacje i ogólnie – jeżeli widzimy poważną zmianę w naszej kondycji

Badania psychologiczne dla rodzin

Coraz więcej rodzin potrzebuje opieki psychologów – wskazują na to wszyscy specjaliści, podkreślając jednocześnie, że jest to pewien znak czasów. Z tego samego powodu powstaje też coraz więcej metod badawczych umożliwiających diagnozowanie całych rodzin. Jedną z takich metod jest badanie

Badania psychologiczne a socjometria

Bardzo cenioną metodą badawczą w psychologii jest tzw. socjometria. Jej głównym celem jest ocenienie stosunków panujących w danej grupie – np. pracowniczej czy szkolnej – i próba poprawienia jej sytuacji. Z socjometrii bardzo często korzystają pracodawcy, których zespoły pracownicze są

Badania psychologiczne: ankieta czy kwestionariusz?

Częstym dylematem psychologów jest dylemat pomiędzy ankietą a kwestionariuszem. Te dwie – używane zresztą zamiennie – metody badawcze są bardzo zbliżone, mają podobne cele, ale z drugiej strony mają inaczej rozłożone akcenty w kwestii diagnozy. Czym więc charakteryzuje się ankieta

Badania psychologiczne z wykorzystaniem eksperymentu

Badanie psychologiczne można przeprowadzić nie tylko metodami tradycyjnymi, takimi jak wywiad czy obserwacja, ale także bardziej wyszukanymi, jak – coraz bardziej popularny zresztą we współczesnej psychologii – eksperyment. Eksperyment psychologiczny – podobnie jak eksperyment w każdej innej dziedzinie – ma

Badania psychologiczne – jak obserwować pacjenta?

Prowadzenie obserwacji to jedno z podstawowych narzędzi w rękach psychologów. Choć wydaje się niepozorna, może dać stosunkowo wyczerpujący portret psychologiczny, i to przy małym nakładzie czasu oraz wysiłku. Z drugiej strony – aby obserwacja przebiegała jak należy – trzeba zachować

error: Content is protected !!