Uwagi egzaminatora

W tym eseju zarówno opis, jak i ocena są niewystarczające. Kandydat zawarł oba te elementy, chociaż prawdopodobnie przeoczył opis w dążeniu do przedstawienia oceny w kategoriach dowodów empirycznych. Opisom przy każdym z punktów brakuje szczegółowości i są one raczej pobieżne.

Paragraf

Niektórzy badacze łączą objawy schizofrenii z chemicznymi przekaźnikami, dzięki którym mózg komunikuje się z ciałem. Istnieją przekonujące dowody na to, że schizofrenia może być związana ze złym funkcjonowaniem systemu wykorzystującego dopaminę. Dowodem na to jest fakt, że wszystkie leki przeciw-

Odpowiedź kandydata

Paragraf i: „Schizofrenia” oznacza „rozdwojoną osobowość”. Jest to choroba psychiczna, która dotyka średnio jeden procent populacji. Ludzie cierpiący na schizofrenię mają objawy psychotyczne, ponieważ ich kontakt z rzeczywistością jest osłabiony i nie są zdolni do wglądu we własną osobowość; wielu chorych

Doskonalenie umiejętności pisania esejów

Jeżeli przeczytałeś tę książkę do tego miejsca, zdobyłeś już wiedzę niezbędną, by podjąć próbę zdania egzaminu. Odpowiadanie na pytania egzaminacyjne to swoista umiejętność i w tym rozdziale mamy nadzieję pomóc ci w jej doskonaleniu. Powszechny błąd popełniany przez studentów polega

Efekt „pozornej kontroli” nad atakami paniki

Psychologowie rozpoznali kilka czynników czy warunków, które mogą wywołać ataki paniki. Chociaż zaburzenie to najczęściej spotyka się u ludzi, którzy borykali się już wcześniej z problemami psychicznymi, ataki paniki można wywołać również u znacznej części populacji pozaklinicznej. Jeden z warunków, który

OMÓWIENIE

To badanie znacznie się przyczyniło do zakończenia sporów na temat leczenia depresji. Włączenie do badania placebo bardzo wyraźnie ilustruje porównawcze korzyści płynące ze stosowania wszystkich trzech terapii aktywnych. Chociaż stan pacjentów z grupy przyjmującej placebo nieco się poprawił, większy postęp

Wspólny program badawczy leczenia depresji

TŁO Chociaż depresja jest najczęściej leczonym zaburzeniem psychicznym, wartość samych terapii, takich jak farmakoterapia, ECT i psychoterapia, przez wiele lat stanowiła temat dyskusji. Pod koniec lat siedemdziesiątych stało się jasne, że chociaż – jak się wydaje – niektórzy pacjenci dobrze

WYNIKI

Projekt badania pozwala odróżnić rezultaty odnoszące się do rzetelności od tych, które odnoszą się do trafności. Rzetelność międzynarodowego pilotażowego badania schizofrenii wymagała dużej liczby pacjentów, z którymi dwóch klinicystów niezależnie przeprowadzało wywiady. Następnie klinicyści ci stawiali niezależne diagnozy. W sumie

Międzynarodowe pilotażowe badanie schizofrenii

TŁO Pod koniec lat sześćdziesiątych coraz bardziej zastanawiano się nad rzetelnością i trafnością diagnoz schizofrenii. Ta niepewność wynikała z rezultatów międzykulturowych badań, które pokazały, że podstawowe poglądy na temat tego, co stanowi chorobę psychiczną, są zależne od kultury, oraz przyniosły

Opieka nad psychicznie chorymi

Do tej pory nasze przewidywania na temat przyszłości psychopatologii były optymistyczne. Jednak kiedy zastanawiamy się nad opieką, jaką zapewnia się ludziom z chorobami psychicznymi, musimy twardo stąpać po ziemi. Zasadniczo popieramy rozwój opieki w obrębie społeczności. Jednak zdajemy sobie sprawę z

error: Content is protected !!