Większe wykorzystanie technik obrazowania

Rozwój nowych technik obrazowania mózgu już zaczyna wywierać poważny wpływ na nasze rozumienie relacji między mózgiem a zachowaniem w kontekście choroby psychicznej. Kiedy nowe techniki zaczną być szeroko stosowane, psychopatologia odniesie znaczne korzyści. Techniki te mogą zostać zaadaptowane, by koncentrować się

Nowe metody leczenia

Dzięki rozwojowi wiedzy na temat biochemii mózgu możliwe stało się przygotowywanie leków o konkretnym działaniu, nakierowanym, na przykład, na poszczególne receptory neuroprzekaź- nikowe. W ostatnich latach powstały nowe rodzaje leków na depresję i schizofrenię. Mimo że są drogie, powinny wkrótce

Genetyczne mechanizmy i testy

Według konserwatywnych szacunków średnio jedna trzecia spośród około stu tysięcy genów, jakie każdy z nas dziedziczy, wywiera pewien wpływ na strukturę i funkcjonowanie mózgu. Dowody uzyskane z badań bliźniąt, badań adopcyjnych i badań wysokiego ryzyka wskazują na to, że każdy

Interakcje mózg-zachowanie

Ze związków z neurologią uczymy się o zawiłościach biochemii mózgu (funkcjonowania neuroprzekaźników, działania hormonów itd.) i tego, jak te substancje mogą wpływać na nastrój i zachowanie. Z kolei na biochemię mózgu również wpływa wiele czynników. Jak można przewidzieć, należą do

Za dużo czy za mało nauki?

Ostatnią sferą zainteresowania jest związek między psychopatologią a nauką. Przynajmniej w tym wypadku wydaje się, że psychopatologia nie może wygrać. Z jednej strony, naukowcy z innych dziedzin medycyny twierdzą, że psychopatologii brakuje naukowej ścisłości. Z drugiej strony, doradcy, psychoterapeuci, a

Stosowanie zespołów

Czy powinniśmy zastosować się do rady Bentalla i natychmiast zrezygnować ze stosowania nazw zespołów, takich jak schizofrenia i lęk? Uważamy, że nie, przynajmniej na razie. Rozważmy niektóre z odkryć pilotażowego badania schizofrenii przeprowadzonego przez WHO, które powszechnie jest uważane za

Odpowiedni poziom poszukiwań

Ten problem jest przedmiotem polemik i krytyki. Ponieważ termin „schorzenie” (disease) określa chorobę z konkretnymi objawami, znaną przyczyną i zazwyczaj przewidywalnymi skutkami, wielu ludzi uważa, że nie jest to odpowiedni termin dla choroby psychicznej. W psychopatologii generalnie myślimy o zaburzeniach

Dowody o poglądzie

Wspomnieliśmy wcześniej o braku dowodów potwierdzających poglądy Batesona, Lidz i kolegów. Praca Lainga i Estersona (1970) doczekała się dodatkowej krytyki z powodu zastosowania metody studiów przypadków. Przypadki kliniczne przedstawiane są po to, by potwierdzać argumenty badaczy, natomiast pomija się przypadki

Wczesne modele psychospołeczne

Druga stosunkowo trwała krytyka opiera się na opinii, że choroby psychiczne stanowią racjonalną reakcję na trudne do zniesienia okoliczności społeczne. Niektóre spośród tych idei naszkicowaliśmy w rozdziale 4., wskazując na to, że empiryczne poparcie dla każdej z nich jest niewielkie.

Leczenie bez zgody

Szasz zastanawia się także nad leczeniem człowieka wbrew jego woli, a problem ten dotyczy tylko części pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Jednak moglibyśmy zapytać, co dzieje się z tymi osobami po wypisaniu ich ze szpitala; czy, na przykład, wyrzucają wszystkie lekarstwa

error: Content is protected !!