Funkcje mózgu a schizofrenia

Badacze analizowali funkcjonowanie mózgu, posługując się takimi technikami, jak pozytronowa tomografia emisyjna (PET) i funkcjonalne MRI (/MRI). Jest to rozwijający się obszar badań, lecz wstępne dowody pokazują, że objawy schizofrenii odzwierciedlają zaburzone funkcjonowanie w konkretnych obszarach mózgu (np. McGuire i

Co może być przyczyną anomalii w strukturze mózgu?

Zmiany te mogą mieć podłoże genetyczne. Mogą też być skutkiem lekkiego uszkodzenia mózgu. Zasugerowano, że problemy w czasie ciąży i w trakcie porodu mogą prowadzić do anoksji (niedoboru tlenu) i w konsekwencji do uszkodzenia mózgu. Na przykład zauważono, że przy

Struktura mózgu a schizofrenia

Badania z wykorzystaniem technik tomografii komputerowej (CT) i obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) pokazały, że w porównaniu z normalnymi ludźmi osoby ze schizofrenią mają mniejsze mózgi i większe komory mózgowe (wypełnione płynem jamy w mózgu). Różnice są niewielkie, lecz stwierdzono je

Badania adopcyjne

Inna metoda, mająca pomóc w zrozumieniu zależności między czynnikami genetycznymi a schizofrenią, polega na badaniu ludzi, którzy zostali adoptowani. Jeden typ tych badań to obserwacje adoptowanych dzieci osób chorych na schizofrenię. Gdyby nie odgrywały tu roli żadne czynniki genetyczne, to

Czynniki genetyczne

Istnieją przekonujące dowody na to, że mechanizmy genetyczne wywierają wpływ na skłonność do zapadania na schizofrenię. Dowody pochodzą z czterech typów badań: genealogicznych badań rodzin, badań adopcyjnych, badań bliźniąt i dużych badań map genów. Genealogiczne badania rodzin Te badania wiążą się z

Leczenie

Ludzie ze schizofrenią prawie zawsze korzystają z farmakoterapii z użyciem leków przeciwpsychotycznych. Istnieje wiele takich leków; wydaje się, że wszystkie one oddziałują, wywierając wpływ na jeden z chemicznych przekaźników w mózgu, dopaminę. Leki te określane są mianem antagonistów dopaminy, ponieważ

Studium przypadku 3.2: Chroniczna schizofrenia

Frank, lat pięćdziesiąt osiem, przez długie lata był pacjentem miejscowego szpitala psychiatrycznego. Przed trzema laty szpital zamknięto i Frank wraz z czterema innymi byłymi pacjentami zamieszkał we wspólnym domu. U Franka zdiagnozowano schizofrenię. Odkąd pamiętał, słyszał głosy należące rzekomo do ludzi

Myślenie dobra i zła

Po przyjęciu Simona do szpitala wyraźnie ujawniło się to, że jego myślenie zdominowane jest przez pojęcia dobra i zła. Był on przekonany, że świat opanowują siły zła, które zmuszają ludzi do dokonywania złych czynów. Simon czuł się osobiście atakowany przez

Studium przypadku 3.1: Ostra schizofrenia

Dwudziestoletni Simon mieszkat z rodzicami. Przez ostatnie miesiące jego zachowanie zaczęto poważnie martwić rodziców. Simon utracił kontakt z przyjaciółmi, coraz więcej czasu spędzat w samotności, najczęściej przebywaf we własnym pokoju, nawet jadał tam posiłki. Można było usłyszeć go mówiącego do

Objawy negatywne i pozytywne

Cechy schizofrenii można podzielić na objawy pozytywne, odzwierciedlające nadmiar lub zniekształcenie normalnego funkcjonowania, oraz objawy negatywne, obrazujące ograniczenie lub utratę normalnego funkcjonowania. W tym schemacie, przedstawionym przez Crowa (1980), halucynacje, urojenia i zjawisko bierności zaliczają się do objawów pozytywnych, a

error: Content is protected !!